NazivRukopisi
  
Koncept zbirka
rrep

≈ 6  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprrep
10185 | A sua Eccellenza Saverio barone de Tomafsich cavaliere dell'ordine di Maria Teresa _ _ _
10183 | Pravilnik ili Matrikula Bratovštine Sv. Križa kod parokijanske crkve Velikog Varoša u Splitu
10187 | Smiluj se nami : [molitve crkve Sv. Križa iz ostavštine Milana Krstulovića]
10161 | Copia invito della visita di Dalmazia fatta da monsign. Graziano Garzadori Arcivescovo di Zara, visitatore Apostolico 1625 a Spalato / [Bratovština Sv. Križa]
10188 | Ovo jest Libbar Pavla Karstulovicha od Velikegha Varosha Godine Nasjegha Spasenja 1869. na 3 Diczembra / [Pavle Krstulović]
10186 | Oputa - Vaketa / Bratovština Sv. Križa